SANRON Čistící a odmašťovací prostředek 5l

699,00 Kč
Skladem
cena:699,00 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy

Vysoce účinný vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek k čištění v domácnostech, průmyslu a službách. 

Použití: K čištění kovových i nekovových součástek před opravami, k mytí motorů, podlah, k čištění keramiky, skla, interiérů i exteriérů automobilů, čalounění, koberců i praní pracovních oděvů. Složení: 15% nebo více, avšak méně než 30% triethanolamin,15% nebo více, avšak méně než 30% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli.                                                                                                                                                          Obsahuje: Isotridecyalkohol polyoxyethylenether (CAS:69011-36-5)

Ředění 1:3 - 1:15 silně znečištěné povrchy před opravami, čištění motorů. Ředění 1:15 - 1:40 středně znečištěné povrchy, zaolejované podlahy, dlaždice, praní pracovních oděvů. Ředění 1:40 - 1:200 slabě znečištěné povrchy, čištění interiérů vozidel, karoserií, koberců, čalounění, skla apod. (nevhodný pro galvanovny)

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice. P301 + P312 při požití: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302 + P352 při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Spotřebujte nejlépe do: data uvedeného na obalu. Zcela vyprázdněný a vypláchnutý obal je možno odstranit v systému sběru využitelných odpadů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách +5 až +30°C. Před použitím protřepat. Země původu: EU

MZDR 25800/2021/OBP

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal
X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).